ראשונות

סלטים וראשונות

טמפורה ומאודים

עיקריות

עיקריות

מוקפצים

בצד

ספיישל סושי

סושי

מאקי

אורמאקי

טמאקי

ניגירי

מנות ילדים